Op weg naar duurzame ketens

Als ketenspeler die wereldwijd opereert en werkt met leveranciers die hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we het verschil maken. Door samen te werken, het gesprek aan te gaan en transparant te zijn, beschermen wij de mensenrechten en het milieu maximaal. Een belangrijk uitgangspunt in ons beleid. Om ervoor te zorgen dat onze Eigen Merk leveranciers de minimumeisen van Superunie op het gebied van mensenrechten en het milieu kennen, hebben wij een Gedragscode Duurzame Handel opgesteld. Deze gedragscode is gebaseerd op internationaal erkende normen. Wij verwachten van al onze leveranciers dat zij de hierin opgenomen normen respecteren en naleven. En dat onze contractleveranciers erop toezien dat diens leveranciers zich hier ook aan houden.

Daarnaast hebben wij met veel van onze leveranciers we een lange relatie. Samenwerking met leveranciers op het gebied van duurzaamheid wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid en is enorm belangrijk om onze doelstelling van transparante- en duurzame ketens na te streven. Met enkele leveranciers hebben we dan ook een direct sourcing afspraak. Korte ketens zorgen voor minder complexiteit en dragen bij aan de versnelling van verduurzaming. Op basis van dit beleid hebben we een twee doelstellingen geformuleerd voor 2025. Hoe we dit bereiken? Lees hier meer over onze due diligence-aanpak en ons zandlopermodel.

Normen

Wij hebben een gedragscode opgesteld zodat onze leveranciers onze normen op gebied van mensenrechten en het milieu kunnen naleven.

Onze doelstellingen voor 2025

Doel 1

Inzicht in de keten van de voor ons belangrijkste producten: welke risico’s er zijn en hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren

Doel 2

Een selectie van producten en ketens waar we verwachten de meeste impact te kunnen maken