Impact in de bananenketen

De banaan is de meest verkochte fruitsoort in de Nederlandse supermarkten. Jaarlijks eten we in Nederland zo’n 1,3 miljard bananen. Dat is gemiddeld 42 bananen per persoon. Onze bananen komen uit Ecuador, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Op jaarbasis kopen we zo’n 36.000 ton bananen bij twee bananenleveranciers: Tropical Fruit Export (TFE) in Ecuador en bij Fyffes uit Colombia en de Dominicaanse Republiek.

Als ketenspeler die wereldwijd opereert kunnen we het verschil maken op weg naar duurzame handel. Daarom hebben we bananen als een van de belangrijkste producten aangemerkt en dragen al onze bananen het Fairtrade of RainForest Alliance keurmerk. Maar we gaan een stap verder: we willen ook een leefbaar loon realiseren voor bananenarbeiders. Initiatieven om een beter loon in de grootste bananenexportregio’s te realiseren, kwamen in het verleden moeizaam op gang. De keten is complex en de invloed van individuele partijen is vaak beperkt. Door nu lokaal met onze leveranciers te kijken in het land van herkomst krijgen we meer inzicht in de huidige situatie en hebben we meer grip op wat we gezamenlijk kunnen doen om de inkomsten van de bananenplukkers te verbeteren.

Samen met onze leveranciers kijken we in het land van herkomst wat we kunnen doen om leefbaar loon te realiseren

Waarom extra aandacht voor bananen?

Om een leefbaar loon voor onze bananenarbeiders te realiseren zoeken wij actief de samenwerking op met de hele keten. Want, we willen onze keten kennen. Weten waar onze bananen zijn geteeld, door wie en onder welke omstandigheden. Op deze manier kunnen we niet alleen duurzaam en transparant ondernemen, maar ook het verschil maken. In openheid praten wij met onze leveranciers over de hoogte van salarissen van werknemers op de bananenplantages. Dat is niet vanzelfsprekend. Wederzijds vertrouwen is hierbij cruciaal. Zo hebben wij dankzij een goede relatie met onze bananenleverancier TFE, inzicht gekregen in de inkomsten van hun bananenplukkers in Ecuador. Door deze transparantie kunnen we ook daadwerkelijk gezamenlijk actie ondernemen om het loon van bananenarbeiders te verbeteren. Ook met Fyffes worden de eerste stappen gezet om inzicht te krijgen in het huidige loon van de arbeiders bij de boeren in Colombia.

De reis van onze bananen

Onze bananen komen via onze leverancier TFE uit Ecuador en via Fyffes uit Colombia (ca. 95%) en de Dominicaanse Republiek (ca. 5%). Met beide partijen werken wij sinds 2010 samen. Bij TFE kopen wij direct in. Deze bananen komen van een kleine twintig bananen farms. Onze leverancier Fyffes werkt in Colombia met twee grower organisaties, Uniban en Banasan. Hun bananen komen van zo’n 350 bananen farms. Voor beide leveranciers geldt dat naam en locatie van de bananenfarms bekend zijn. Onze bananen worden verscheept naar Rotterdam en Antwerpen. Nadat de bananen zijn gerijpt, worden ze naar de distributiecentra van onze leden gebracht.

Onze partners

Superunie heeft samen met andere Nederlandse supermarkten in CBL-verband vastgelegd dat we ons gezamenlijk inzetten voor een leefbaar loon voor arbeiders in de bananenteelt. De afspraken in de overeenkomst van het Bananenproject zijn een onderdeel van het ‘Convenant Voedingsmiddelen’ op het gebied van Internationaal Verantwoord Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). IDH begeleidt dit traject. Deze samenwerking tussen supermarkten is uniek en zorgde voor internationale aandacht voor het belang van bananenarbeiders.

De bananenketen is complex. Het is meestal onduidelijk waar leveranciers in de waardeketen de bananen precies vandaan halen, welke stappen zij zetten om tot leefbaar loon te komen, en wat de arbeiders op de plantages verdienen. In openheid praten over de hoogte van salarissen van werknemers in de keten is niet vanzelfsprekend. Maar door onze langdurige relatie met onze bananenleveranciers TFE en Fyffes hebben we dit gevoelige onderwerp kunnen bespreken. Beide leveranciers waren destijds voorlopers van Fairtrade certificering waaruit blijkt dat ze social compliance belangrijk vinden. Met TFE hebben we een direct sourcing traject uit land van herkomst op kunnen zetten zodat we een korte en transparante keten hebben. Met Fyffes werken we ook op een transparante manier al lang samen.

Lees meer over het duurzame beleid van TFE en  Fyffes

Bouwen aan de toekomst

In 2020 wordt verder inzicht verkregen in het huidige loon van de arbeiders bij de boeren in Colombia. Fyffes is druk bezig om hun boeren te informeren over het Bananenproject en waarom men inzicht dient te geven in salarissen van hun werknemers. Doordat deze bananenketen lang en complex is, is communicatie door de keten heen lastiger. De boeren zullen meegenomen moeten worden in het hoe, waarom en wat hun dit project zal opleveren. Dit vergt tijd, geduld, flexibiliteit en aanpassingsvermogen van alle spelers in de keten. Doel is om in het najaar inzicht te hebben in gangbare loon bij een deel van deze boeren.

Zodra het leefbaar loon in Ecuador en Colombia is vastgesteld door de Global Living Wage Coalition wordt het verschil tussen huidig en leefbaar loon duidelijk. Vanaf 2021 streven we naar een geleidelijke vermindering van een mogelijk verschil in loon met minstens 10% per jaar. Tegen 2025 willen we het mogelijke verschil in loon met ten minste 75% verminderd hebben.

In 2025 willen we het verschil in huidig en leefbaar loon met ten minste 75% verminderen