Ketenverantwoordelijkheid

Superunie wil het voortouw blijven nemen op weg naar duurzame ketens. Daarvoor proberen wij zoveel mogelijk risico’s rondom mensenrechten en milieu te identificeren en tot oplossingen te komen voor verbeteringen. Door het transparant maken van deze ketens, krijgen we steeds meer dit inzicht. Dit proces wordt due diligence of ketenverantwoordelijkheid genoemd. Ons streven is om in 2025 inzicht te hebben in de keten van de voor ons belangrijkste producten, welke risico’s er zijn en hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. Daarvoor maken we een selectie van producten en ketens waar we verwachten de meeste impact te kunnen maken.

De weg van due diligence (zie het blauwe kader voor onze stappen) is een continu proces. Dagelijks zoeken wij naar verbeteringen. We kunnen dit niet alleen als Superunie. Onze aanpak is gericht op een nauwe samenwerking met onze leveranciers en leden. Daarnaast laten wij ons goed informeren en werken samen met diverse partijen zoals Oxfam Novib, Fairtrade, Rainforest Alliance, ICCO, IUCN, Dierenbescherming, Fairfood, Climate Neutral Group, overheid en technologiebedrijf SIM Supply chain. En we sluiten ons aan bij initiatieven zoals het IMVO Convenant Voedingsmiddelen.

 

Het voortouw blijven nemen op weg naar duurzame ketens

Onze duurzame ambitie

Superunie wil het voortouw blijven nemen op weg naar duurzame ketens, zodat wij de mensenrechten en het milieu maximaal kunnen beschermen. Daarvoor willen we weten waar onze producten gemaakt zijn, door wie en onder welke omstandigheden. Producten met risico’s uit risicolanden hebben prioriteit.

Bekijk hier onze duurzame doelstellingen.

Op weg naar duurzame ketens

Het due diligence-proces kent 5 stappen volgens de OESO-richtlijnen:

Stap 1

MVO beleid opstellen en inbedden in onze organisatie

Stap 2

Identificeren, beoordelen en prioriteren van
risico's in
onze ketens

Stap 3

Maatregelen nemen om
risico’s te voorkomen
en/of te verminderen

Stap 4

Verificatie, nagaan of genomen maatregelen effectief zijn en zo nodig
de aanpak bijsturen

Stap 5

Rapporteren en communiceren over aanpak en maatregelen naar alle relevante stakeholders