Impact in de theeketen

Nederland is een land van theedrinkers. In de 17eeuw werd de warme drank in Nederland geïntroduceerd vanuit Zuidoost-Azië. Tegenwoordig is het de meest gedronken drank na water en koffie. Al bijna 20 jaar koopt Superunie jaarlijks ruim 6 miljoen pakjes thee direct in bij leverancier Bogawantalawa Tea Estates LTD uit Sri Lanka.

Voor onze leden zijn wij wereldwijd actief. Als ketenspeler willen we het voortouw nemen in het verduurzamen van onze producten en het verbeteren van de omstandigheden van de arbeiders. Thee is een van de focusproducten waarmee we een verschil kunnen maken in de supermarkt. Bogawantalawa heeft eigen plantages. Door deze korte keten weten we dat de thee onder goede omstandigheden verbouwd wordt en zijn we direct op de hoogte als er issues spelen.

Onze leverancier Bogawantalawa leverde als eerste in de wereld klimaatneutrale thee

Waarom extra aandacht voor thee?

De productie van thee is arbeidsintensief en op sommige plantages zijn er problemen door het overmatig gebruik van onnatuurlijke meststoffen. Daarnaast maken periodes van extreme droogte en regenval de teelt van thee steeds moeilijker, met gevolgen voor de oogst. Dit heeft ook impact op de inkomsten van de thee-arbeiders. Ondanks certificering zijn er in verschillende theeteeltregio’s in de wereld theeplukkers die niet genoeg verdienen om hun levensonderhoud te bekostigen. De combinatie van deze omstandigheden vraagt om extra aandacht voor het milieu en leefbaar loon van de theeplukkers.

Resultaten

Bij Bogawantalawa in Sri Lanka worden de theebladeren voor Superunie op zeven plantages met de hand geplukt. Onze goede en langdurige samenwerking maakt het mogelijk om concreet te werken aan de arbeidsomstandigheden van de medewerkers op de plantages. Daarnaast is onze Eigen Merk thee  sinds 2010 Fairtrade-gecertificeerd, destijds als eerste huismerkthee van Nederland.

Tussenstand leefbaar loon voor arbeiders in Sri Lanka
Als extra stap werken we ook aan een leefbaar loon voor de arbeiders de theeplantages. Aan de hand van de Salary Matrix van IDH hebben wij, net als bij het Bananenproject, inzicht in de hoogte van de salarissen van werknemers op de theeplantages van Bogawantalawa. Door een vergelijking tussen het huidig loon en de leefbaar loon-benchmark van het Ankers Research Institute kunnen we vaststellen of medewerkers van de plantages een leefbaar loon ontvangen.

De salarisdata over 2021 zijn gevalideerd door een FLOCERT-auditor. De salarisdata over 2022 zijn ook aangeleverd, maar de validatie moet nog plaatsvinden. De voorlopige resultaten laten zien dat de loonkloof in 2022 is toegenomen ten opzichte van 2021, met een gemiddelde loonkloof van 27% tussen het verdiende loon en leefbaar loon voor de arbeiders op de theeplantages. Dit zou een aanzienlijke verhoging van de loonkloof betekenen t.o.v. 2021.

Om deze gaps te sluiten, is het nodig om de onderliggende verklaringen inzichtelijk te maken. Gezien de complexiteit van de salarisschalen binnen de verschillende arbeidsfuncties vergt dit tijd, geduld en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen. Samen met Bogawantalawa onderzoeken we opties om het gat tussen huidig en leefbaar loon te sluiten.

Milieu
Onze leverancier Bogawantalawa hanteert een uitgebreid duurzaamheidsbeleid en heeft veel initiatieven ontwikkeld om mens en milieu te sparen. Zo wekken ze op de plantages onder meer eigen hernieuwbare energie op via waterkracht en de zon, gebruiken ze natuurlijke meststoffen en planten ze bomen. Dat loont. Onze thee heeft sinds 2017 de eerste klimaatneutraal-certificering van Nederland.

Dagelijks blijven inzetten om tegen 2025 de kloof tussen het huidige en leefbaar loon te dichten.

Bouwen aan de toekomst

Samen met onze leverancier Bogawantalawa werken we aan verdere verduurzaming en meer transparantie in de theeketen. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het programma van Bogawantalawa voor het herplanten van regenwoud op hun land om de natuurlijke klimaatbeheersing terug te krijgen.

De reis van onze thee

Onze langdurige samenwerking met Bogawantalawa verzekert ons dat de thee zo duurzaam mogelijk wordt verbouwd voordat het wordt verscheept naar Nederland en naar de distributiecentra van onze leden wordt gebracht.

Onze partners

Al sinds 2005 werkt Superunie nauw samen met onze leverancier Bogawantalawa uit Sri Lanka. Het bedrijf produceert sinds 1869 thee op een aantal hooggelegen plantages, vanwege de geschikte geografische en klimatologische condities. Bogawantalawa voert een uitgebreid duurzaamheidsbeleid en heeft diverse initiatieven ontwikkeld voor mens en milieu. Door deze inspanningen is onze thee klimaatneutraal volgens de Climate Neutral Group.

Daarnaast is onze Eigen Merk thee Fairtrade gecertificeerd. Samen met Fairtrade monitoren we de uitdagingen in de keten en zoeken we actief naar oplossingen, met name op het gebied van leefbaar loon.