Samen verantwoordelijk

De inzet voor duurzame handel is nodig tot duurzame handel bestáát. Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we hierin het verschil maken. Daarom hebben we een meerjarenplan Duurzame Handel vastgesteld samen met onze leden. In dit plan zijn ons beleid en doelstellingen opgenomen. We richten ons op dat deel van de keten waarvoor Superunie verantwoordelijk is. Dit begint bij de inkoop van grondstoffen en producten bij onze leveranciers. We willen weten waar onze producten gemaakt zijn, door wie en onder welke omstandigheden. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de verpakkingen van onze producten en een deel van het transport naar onze leden. Ook hier kunnen we direct invloed uitoefenen op verduurzaming. De communicatie naar de consument is primair het domein van de leden.

Beleid, strategische vraagstukken en de voortgang van verduurzaming wordt periodiek besproken in de stuurgroep Duurzame Handel, bestaande uit de algemeen directeur van Superunie en directie-afgevaardigden van de leden. De implementatie van het beleid wordt afgestemd in het duurzaamheidsoverleg, waarin de operationeel verantwoordelijken voor duurzaamheid zijn vertegenwoordigd. En indien gewenst staat duurzame handel op de agenda bij de Inkoopvergaderingen met leden. Ook stemmen we ons beleid en voortgang van resultaten af met onze belangrijkste stakeholders van NGO’s, overheid en kennisinstellingen. Daarnaast vragen wij onze contractleveranciers te handelen volgens ons Corporate Sustainability Policy. Dit document is een samenvatting van ons duurzaamheidsbeleid en geeft op hoofdlijnen weer waar we als inkooporganisatie voor staan.

Samen maken wij het verschil!

Ketensamenwerking is onderdeel van ons inkoopproces

Onze inzet voor duurzame handel is nodig tot duurzame handel bestáát. Samenwerking biedt de sleutel tot deze verduurzaming. Transparantie, vertrouwen en de langdurige relatie met onze leveranciers staan hierbij centraal. Een mooi voorbeeld is onze langdurige samenwerking met onze bananenleverancier TFE. Dankzij onze goede relatie hebben wij meer inzicht gekregen in de inkomsten van hun bananenplukkers in Ecuador.