Verantwoordelijkheid

Transparante ketens zijn de sleutel tot verduurzaming. Dit kunnen we alleen doen als we samen onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben een meerjarenplan Duurzame Handel vastgesteld samen met onze leden.

In dit plan hebben we ons beleid en doelstellingen opgenomen. We richten ons op dat deel van de keten waarvoor Superunie verantwoordelijk is. Dit begint bij de inkoop van grondstoffen en producten bij onze leveranciers. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de verpakkingen van onze producten en een deel van het transport naar onze leden. De communicatie naar de consument is primair het domein van de leden.

De voortgang van verduurzaming wordt periodiek besproken in de Stuurgroep Duurzame Handel, bestaande uit de algemeen directeur van Superunie en directieleden van vier van onze leden. Ook stemmen we ons beleid en voortgang van resultaten af met onze belangrijkste stakeholders van NGO’s, overheid en kennisinstellingen. Daarnaast vragen wij onze contractleveranciers te handelen volgens de Gedragscode Duurzame Handel. In deze gedragscode staan onze minimumeisen die wij aan onze leveranciers stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en het milieu.

 

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen met resultaten staan in de samenvatting van ons jaarverslag.