Jaarverslagen Duurzame Handel

Superunie vraagt aan haar leveranciers om transparant te zijn over de productieketen. We willen als Superunie ook transparant zijn over onze activiteiten, voortgang, resultaten en uitdagingen naar onze leden, leveranciers, maatschappelijke organisaties, overheid en kennisinstellingen. Daarom stelt Superunie jaarlijks een duurzaamheidsverslag op. Dit doen we in samenwerking met een onafhankelijke expert Berenschot.

Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van ons Business Intelligence systeem. Berenschot heeft met behulp van dit systeem achterliggende databerekeningen uitgevoerd om inzicht te krijgen in het percentage van het assortiment dat duurzaam is en bijbehorende volumes. Daarnaast werkte Berenschot nauw met ons samen in de verificatie van het systeem. Er is geen validatie gedaan op het invoeren van data door leveranciers. Echter, wanneer er twijfels waren over de juistheid van gegevens, is besloten de cijfers niet te rapporteren.

Jaarverslag 2019

Samenvatting jaarverslag 2019

Klik hier voor een samenvatting met onze resultaten en doelstellingen.

Download hier ons duurzaamheidsverslag.

Nieuws

Het laatste nieuws

Primeur: Bio+ potkruiden zonder pot. Nieuwe manier van verpakken zorgt voor besparing van 70% plastic.

Publicaties