Jaarverslagen Duurzame Handel

Superunie vraagt aan haar leveranciers om transparant te zijn over de productieketen. We willen als Superunie ook transparant zijn over onze activiteiten, voortgang, resultaten en uitdagingen naar onze leden, leveranciers, maatschappelijke organisaties, overheid en kennisinstellingen. Daarom stelt Superunie jaarlijks een duurzaamheidsverslag op. Dit doen we in samenwerking met een onafhankelijke expert Berenschot.

Jaarverslag 2021

 

Samenvatting jaarverslag 2021

Klik hier voor een samenvatting met onze resultaten en doelstellingen.

Duurzaamheidsverslag

Nieuws

Publicaties