Impact in de cacaoketen

Chocoladeletters, chocoladerepen, chocolade eitjes… Superunie heeft ongeveer 400 Eigen Merk producten waar cacao in zit. De meeste cacao komt uit Ivoorkust en Ghana. Al deze producten zijn sinds 2017 Fairtrade of Rainforest Alliance gecertificeerd. Desondanks zijn er nog steeds sociale en milieu-issues bij de productie van cacao.

Als ketenspeler die wereldwijd inkoopt, kunnen we het verschil maken op weg naar duurzame handel. Cacao is als een van onze focusproducten aangemerkt. De kracht zit hierbij in samenwerking: zowel met andere retailers als met onze leveranciers. Dit doen we via het sectorbrede convenant Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO). Door het stellen van gezamenlijke doelen kan ieder zijn verantwoordelijkheid nemen.

Waarom extra aandacht voor cacao?

Cacao is verwerkt in producten die vaak een lange en moeilijk in kaart te brengen reis afleggen voordat ze in de supermarkt liggen. Het transparant maken van deze keten is daarom een uitdaging. Bovendien is cacao is een meerjarig gewas, waardoor de invoering van goede landbouwpraktijken investeringen vereist die over een langere periode resultaten opleveren. Door de huidige onzekerheden in de markt zijn er geen duidelijke prikkels voor kleine cacaoboeren om te investeren in duurzame cacaoproductie. Het bereiken van een cacaosector die economisch levensvatbaar, milieuvriendelijk en sociaal aanvaardbaar is, blijft daarom uitdagend.

Resultaten

Via het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO) zoeken we naar verbetering. Op basis van dit sectorbrede convenant eist Superunie van leveranciers dat alle Eigen Merken die meer dan 5% cacao bevatten, voldoen aan de drie doelstellingen van DISCO.

DISCO doelstellingen
1. Het tegengaan van ontbossing en conversie van land en bos.
2. Effectieve maatregelen en noodzakelijke acties nemen die bijdragen aan het beëindigen van alle vormen van kinderarbeid.
3. Het creëren van leefbaar inkomen voor boerenfamilies met cacaoproductie.

De doelstellingen voor ontbossing en kinderarbeid hebben als streefdatum 2025, die voor leefbaar loon 2030.

Toetsingsmechaniek DISCO
Om de cacaostandaarden en duurzaamheidsprogramma’s van leveranciers te kunnen beoordelen zijn vraagspecificaties en criteria opgesteld door een onafhankelijk consultant in samenwerking met een expert per onderwerp (kinderarbeid, ontbossing, leefbaar inkomen). Deze zijn gebruikt om vast te stellen in hoeverre de standaarden en leveranciersprogramma’s kunnen bijdragen aan het behalen van de DISCO-doelstellingen. Dit geeft retailers inzicht en richting voor het vormgeven van beleid ten behoeve van het behalen van de doelstellingen.

Tegengaan van ontbossing en kinderarbeid
De status van de sector, op het gebied van milieuzorg en de ondertekening van nationale initiatieven gericht op het beëindigen van aan cacao gerelateerde ontbossing, is vrij ver gevorderd. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van rapportage van traceerbaarheid. Dit kan ook een gevolg zijn van de in mei 2023 aangenomen Europese ontbossingswet, hierdoor zijn leveranciers verplicht aan te tonen dat hun producten vrij zijn van de vernietiging en aantasting van bossen.

Ook is er flinke vooruitgang bij de uitrol van CLMRS-systemen tegen kinderarbeid. Deze systemen zijn ontworpen om kinderen die kinderarbeid verrichten, of dreigen te gaan verrichten, te identificeren en ondersteunen. De volgende stap is om de effectiviteit van deze systemen, en de impact die ze hebben op het beëindigen van kinderarbeid in toeleveringsketens voor cacao, beter te begrijpen.

We willen dat onze producten, die meer dan 5% cacao bevatten, voldoen aan de vereisten van DISCO.

Bouwen aan de toekomst

Nu de de cacaostandaarden en duurzaamheidsprogramma’s van leveranciers door een onafhankelijke consultant zijn getoetst ligt onze focus op het maken van beleid op basis van de uitkomsten. Daarnaast zullen op basis van de mate waarin ze kunnen bijdragen aan het behalen van DISCO-doelen indicatoren worden vastgesteld voor het meten van de voortgang.

Ook werken we aan het vaststellen van de zogeheten procurement practices. Dit zijn praktische inkooprichtlijnen voor inkopende partijen van cacao voor het verminderen van risico’s in de keten, zoals het tijdig betalen van boeren en het afsluiten van verzekeringen voor de oogst van boeren.

Onze partners

Via het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO) zoeken we naar verbetering in de cacaoketens. The Sustainable Trade Initiative (IDH) begeleidt dit traject. Aan de hand van de drie DISCO-doelstellingen zetten we samen met met onze leveranciers Natra, Droste en Baronie concrete stappen richting duurzame ketens.