Missie

Het is onze missie om goederen en diensten met de beste prijs/kwaliteit verhouding in te kopen. Zo zorgen wij er namelijk voor dat onze leden een betaalbaar én goed assortiment kunnen aanbieden. Superunie koopt in bij de bron en is altijd op zoek naar betere en duurzamere alternatieven. Ondanks de diversiteit onder de aangesloten leden, vertegenwoordigt Superunie deze leden als zijnde een eenheid.

Superunie is mede ondertekenaar van de “Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken”. Voor de coöperatie en haar leden is het immers belangrijk, mede vanwege haar aard en omvang, eerlijke handelspraktijken in de agrofoodketen te erkennen als basis voor fatsoenlijk zakendoen.