De handen ineenslaan

Superunie werkt met meerdere partijen op weg naar duurzame ketens. Door samen te werken, het gesprek aan te gaan en transparant te zijn, beschermen wij de mensenrechten en het milieu maximaal en kunnen we het voortouw blijven nemen.

IMVO convenant Voedingsmiddelen

Een individueel bedrijf heeft niet altijd genoeg invloed om verbetering in haar keten te brengen. In juni 2018 ondertekende de supermarktbranche CBL het IMVO convenant Voedingsmiddelen. Samen met andere voedingsmiddelenbranches (FNLI, KNSV), de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties heeft het CBL vastgelegd zich in te zetten voor de verbetering van het IMVO-risicomanagementbeleid, ofwel due diligence, volgens de OESO-richtlijnen. Daarnaast heeft de supermarktbranche zich gecommitteerd aan het opstarten van projecten gericht op het bereiken van leefbaar loon. Als eerste stap is gekozen voor de bananenketen met de intentie om deze systematiek verder uit te rollen en toe te passen in andere ketens. Lees meer over het ‘Bananenproject’.

Convenant SIFAV

Superunie heeft samen met SIFAV en alle leden als doel gesteld om tropisch groenten en fruit 100% duurzaam te importeren uit hoog risicolanden buiten Europa. Superunie koopt diverse soorten groenten en fruit buiten Europa in. Te denken valt aan bananen, sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, meloenen, druiven, knoflook, gember, peultjes etc. Vaak komen deze producten een deel van het jaar uit hoog risicolanden. Dit betekent dat tijdens de teelt en/of verwerking van deze producten er mogelijk risico’s zijn voor het milieu en/of voor de sociale omstandigheden van de arbeiders. In 2012 hebben wij het convenant SIFAV ondertekend om onze werkwijze en ketenverantwoordelijkheid nog extra te benadrukken richting onze leveranciers. SIFAV (The Sustainability Initiative Fruits and Vegetables) is een sector initiatief gefaciliteerd door IDH (Initiatief Duurzame Handel).

Sustainable Juice Convenant

In navolging van het convenant voor duurzaam vers tropisch groenten en fruit (zie SIFAV) is het convenant voor verwerkte groente en fruit, te weten sappen, opgesteld. Het Sustainable Juice Convenant (SJC) streeft naar 100% duurzame sappen in 2030. De eerste stap is 30% in 2020. IDH en de AIJN (Europese vruchtensapindustrie), hebben het convenant geschreven. Superunie heeft in 2018 als eerste retailer dit convenant ondertekend. Superunie vindt het een logische volgende stap richting transparante en duurzame ketens. Zie het bericht op de site van IDH. Duurzame sappen betekent dat de teelt van het fruit en de verwerking van het fruit tot sap moet voldoen aan sociale- en milieustandaarden.