IMVO Convenant Voedingsmiddelen

Als leef-, arbeid-, of milieuomstandigheden niet voldoen aan onze standaard heeft dat vaak meerdere oorzaken. Een individueel bedrijf heeft niet altijd genoeg invloed om daar verbetering in te kunnen brengen. Daarom heeft Superunie met een brede coalitie in 2018 het IMVO Convenant Voedingsmiddelen ondertekend.

In dit convenant is afgesproken dat we het niveau van leefbaar loon in een specifieke keten gaan vaststellen en onderzoeken hoe we samen kunnen zorgen dat dit loon ook wordt uitbetaald. Als eerste stap is gekozen voor de bananenketen, met de intentie om deze systematiek verder uit te rollen en toe te passen in andere ketens.

Verder is in het convenant afgesproken om risicomanagement waar nodig te verbeteren en hierover transparantie te bieden naar belanghebbenden. Denk daarbij aan het bieden van inzicht in welke voedselketens prioriteit hebben voor Superunie, wat wij eraan doen om deze ketens te verbeteren en wat de resultaten hiervan zijn.

“Superunie doet mee aan het bananenproject “Living Wage” omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke levensstandaard.”

Cindy Verhoeven, Procesmanager Duurzame Handel

The Sustainability Initiative Fruits and Vegetables (SIFAV)

100% duurzame tropisch groente en fruit in 2020

Superunie koopt diverse soorten groenten en fruit in van buiten Europa. Te denken valt aan bananen, sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, meloenen, druiven, knoflook, gember, peultjes etc. Vaak komen deze producten een deel van het jaar uit volgens de amfori BSCI hoog risicolanden. Dit betekent dat tijdens de teelt en/of verwerking van deze producten er mogelijk risico’s zijn voor het milieu en/of voor de sociale omstandigheden van de arbeiders. Wij willen als Superunie deze risico’s zo veel mogelijk beperken en verminderen. We proberen deze ketens transparant te krijgen om zo nog beter eventuele risico’s in kaart te brengen volgens onze due diligence aanpak. In 2012 hebben wij het Convenant SIFAV ondertekent om onze werkwijze en ketenverantwoordelijkheid nog extra te benadrukken richting onze leveranciers. SIFAV is een sector initiatief gefaciliteerd door IDH (Initiatief Duurzame Handel).

Het doel van het Convenant is te streven naar 100% duurzame import van AGF-producten uit hoog risicolanden buiten Europa in 2020.

Met “duurzaam” wordt “duurzaam gecertificeerd” bedoeld volgens bepaalde standaarden zoals Fairtrade, Rainforest Alliance etc.. Eind 2018 staat onze teller op 96%. Dit percentage is door PwC onafhankelijk vastgesteld. Dit mooie percentage is bereikt door nauwe samenwerking tussen de afdelingen Inkoop en Duurzame Handel, de leden van Superunie en onze leveranciers.

Sustainable Juice Convenant (SJC)

100% duurzame sappen in 2030!

In navolging van het convenant voor duurzaam vers tropisch groente en fruit (zie SIFAV) is het convenant voor verwerkte groente en fruit, te weten sappen, opgesteld. IDH en de AIJN (Europese vruchtensapindustrie), hebben het Sustainable Juice Convenant geschreven. Het Convenant streeft naar 100% duurzame sappen in 2030. De eerste stap is 30% in 2020.

Superunie heeft in 2018 als eerste retailer dit Convenant ondertekend. Superunie vindt het een logische volgende stap. We willen naar transparante en duurzame ketens. Zie het bericht op de site van IDH.

De keten van sappen is complexer dan die van de sinaasappel die je op de groente en fruit afdeling vindt in je supermarkt. De productieketens van sappen zijn niet transparant. Men weet dat er gelijksoortige sociale en milieu-issues spelen bij plantages als bij vers single fruit, zoals lage lonen, blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en ander slechte arbeidsomstandigheden. De eerste stap om na te gaan welke issues spelen per fruitsoort, is een transparante keten hebben. Dus weten welke schakels in de keten er zijn en wat hun rol, toegevoegde waarde is. Vervolgens kun je gaan kijken welke sociale en milieu issues er mogelijk zijn. Om transparante en duurzame ketens te stimuleren gaan we onze leveranciers vragen om duurzame sappen.

Duurzame sappen betekent dat in de keten van het fruit op boerderijniveau bij de teelt van het fruit de sociale en milieu certificering minimaal gelijk moet zijn aan SAI-FSA brons niveau. De verwerking van het fruit tot sap moet voldoen aan de sociale eisen van ETI/SMETA 4-Pillar of SA8000.