Op weg naar duurzame ketens

Als ketenspeler die wereldwijd opereert en werkt met leveranciers die hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we het verschil maken. Door het gesprek aan te gaan, onze krachten te bundelen en transparant te zijn, gaan wij voor een positieve impact op de arbeidsomstandigheden van de mensen die onze producten maken en het milieu in de ketens die verbonden zijn aan onze Eigen Merken en versproducten. Een belangrijk uitgangspunt in ons beleid. We hebben een samenvatting van ons duurzaamheidsbeleid en waar we voor staan als inkooporganisatie vastgesteld in ons Corporate Sustainability Policy.

Daarnaast hebben wij met veel van onze leveranciers een lange relatie. Samenwerking met leveranciers op het gebied van duurzaamheid wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid en is enorm belangrijk om onze doelstelling van transparante- en duurzame ketens na te streven. Met enkele leveranciers hebben we dan ook een direct sourcing afspraak. Want korte ketens zorgen voor minder complexiteit en dragen bij aan de versnelling van verduurzaming.

Van risicoaanpak naar impact

We hebben ruim 7.000 Eigen Merk-producten waar we verantwoordelijk voor zijn en waar we zelf invloed op hebben. Door deze grote hoeveelheid is het noodzaak om te prioriteren. Ons due diligence-proces is vergelijkbaar met een zandloper: we borgen onze minimale eisen voor al onze producten en zorgen dat we ons kunnen focussen op de meest belangrijke producten waar in potentie de meeste risico’s in de keten zijn te verwachten. Bij deze producten kijken we naar het verminderen van belangrijkste risico(s) en, waar mogelijk, werken we aan het voorkomen van risico’s.

Onze due diligence-aanpak: de zandloper

1.

Inzicht in de keten voor al onze producten tot en met de laatste productiestap voordat het wordt verpakt.

2.

Een certificaat of auditrapport voor alle productielocaties van onze producten in hoog risicolanden.

3.

Inzicht in de keten voor vers AGF tot en met de teler. En een certificaat of auditrapport alle telers in medium- of hoog risicolanden.

4.

Focus op de belangrijkste producten; we kijken naar de belangrijkste risico’s en kijken wat we kunnen verbeteren.

Dieper de keten in

Ons streven is om in 2025 inzicht te hebben in de keten van de voor ons belangrijkste producten, welke risico’s er zijn en hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. Onze lopende dossiers zijn: bananen, tomatenconserven, thee, vruchtensappen en cacao. Deze zijn bepaald aan de hand van onze eigen kennis, data en ervaringen en die van onze leveranciers en onze leden.

Daarnaast hebben de experts van Inclsve en Fair & SustainableSuperunie in 2020 geadviseerd op welke producten/ingrediënten de meeste impact gemaakt kan worden. Dit hebben zij gedaan aan de hand van hun eigen due diligence-model (zie kader). Uitkomst is een shortlist waar we aan zouden kunnen werken, te weten: rijst, druiven, kruiden, cashewnoten uit India en Pakistan en vis uit Azië. Aan deze dossiers werkt Superunie stap voor stap. Via onze productpagina’s informeren we over de aanpak, doelstellingen, voortgang en resultaten. Zie als voorbeeld de bananenpagina.