Van risicoaanpak naar impact

We hebben ruim 6.000 eigen merken producten waar we verantwoordelijk voor zijn en waar we zelf invloed op hebben. Door deze grote hoeveelheid aan producten is het noodzakelijk om te prioriteren. We werken daarom met de Zandloper aanpak. We borgen hiermee onze minimale eisen en zorgen dat we ons kunnen focussen op de meest belangrijke producten waar in potentie de meeste risico’s in de keten zijn te verwachten. Bij deze producten kijken we uitgebreid naar het verminderen van belangrijkste risico(s) en, waar mogelijk, werken we aan het voorkomen van risico’s.

  1. Voor al onze producten hebben we de keten inzichtelijk tot en met de laatste productiestap voordat het product wordt verpakt.
  2. Voor alle productielocaties van onze producten in hoog risicolanden (vaak ontwikkelingslanden) hebben we een geaccepteerd certificaat of auditrapport.
  3. Voor AGF onbewerkt hebben we de hele keten inzichtelijk tot en met de teler. Voor alle telers in laagrisicolanden (meestal binnen EU) is er bewijs door middel van een geaccepteerd certificaat of auditrapport.
  4. Focus op de belangrijkste producten; we gaan dieper de keten in, kijken naar de belangrijkste risico’s en kijken wat we kunnen verbeteren zoals onder andere onze bananen uit Ecuador, thee uit Sri Lanka en kweekvis uit Vietnam.

Momenteel beschikt circa 72% van de productielocaties die in hoog risicolanden liggen (voor AGF producten inclusief laag risicolanden) over een aantoonbaar geldig bewijs volgens een van de door Superunie geaccepteerde sociale standaarden.

Hoe nu verder?

De belangrijkste productgroepen zijn bepaald aan de hand van onze eigen kennis en ervaring, onze beschikbare data, kennis en ervaring van onze leveranciers en onze leden.

Daarnaast hebben we periodiek overleg met belangrijke stakeholders zoals NGO’s, overheid en experts om ook hun inzichten mee te nemen.

In ons jaarverslag rapporteren we over de voortgang en behaalde resultaten.

Komkommer plantage