Van risicoaanpak naar impact

We hebben ruim 6.000 Eigen Merk producten waar we verantwoordelijk voor zijn en waar we zelf invloed op hebben. Door deze grote hoeveelheid aan producten is het noodzakelijk om te prioriteren. Voor onze due diligence-aanpak werken daarom met het zogenoemde zandlopermodel. We borgen hiermee onze minimale eisen en zorgen dat we ons kunnen focussen op de meest belangrijke producten waar in potentie de meeste risico’s in de keten zijn te verwachten. Bij deze producten kijken we uitgebreid naar het verminderen van belangrijkste risico(s) en, waar mogelijk, werken we aan het voorkomen van risico’s.

  1. Voor al onze producten hebben we de keten inzichtelijk tot en met de laatste productiestap voordat het product wordt verpakt.
  2. Voor alle productielocaties van onze producten in hoog risicolanden (vaak ontwikkelingslanden) hebben we een certificaat of auditrapport van door ons geaccepteerde standaarden.
  3. Voor vers AGF hebben we de hele keten inzichtelijk tot en met de teler. Voor alle telers in laag risicolanden (meestal binnen EU) hebben we een certificaat of audit rapport van een door ons geaccepteerde standaarden.
  4. Focus op de belangrijkste producten; we gaan dieper de keten in, kijken naar de belangrijkste risico’s en kijken wat we kunnen verbeteren zoals onder andere onze bananen uit Ecuador en Colombia en thee uit Sri Lanka.

Dieper de keten in

Ons streven is om in 2025 inzicht te hebben in de keten van de voor ons belangrijkste producten, welke risico’s er zijn en hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. Onze lopende dossiers zijn: bananen, tomatenconserven, thee, vruchtensappen en cacao. Daarnaast hebben wij samen met de experts van Inclsve en Fair & Sustainable in 2020 ons beleid en assortiment tegen het licht aangehouden aan de hand van hun onderzoeksmodel (zie kader). Uitkomst is een shortlist waar we aan zouden kunnen werken te weten: rijst, druiven, kruiden en cashewnoten uit India en Pakistan.

Via onze productpagina’s informeren we over de aanpak, doelstellingen, voortgang en resultaten. Zie als voorbeeld de bananenpagina.

Onderzoeksmodel

Aan de hand van het onderzoeksmodel van Inclsve en Fair & Sustainable is een selectie van producten en ketens gemaakt waar we verwachten de meeste impact te kunnen maken.