Samen duurzamer verpakken

Op elke niveau, Europese commissie, Nederlandse overheid, brancheverenigingen, retailers en producenten wordt beleid gemaakt en doelen gesteld om met name plastic verpakkingen in het milieu terug te dringen en om het waardevol materiaal te hergebruiken. Binnen de Nederlandse samenleving spelen verschillende ontwikkelingen zich af op het gebied van verpakkingen die van invloed zijn op de toekomst van verpakkingsmateriaal. Soms staan deze trends haaks op de maatschappelijke wens, bijvoorbeeld het aanbieden van kleinere porties vanwege vergrijzing en gemak. Dat vraagt om meer verpakkingsmateriaal.

Superunie heeft een beleid gemaakt om te zorgen dat iedereen: inkoop, marketing, kwaliteit, leden en leveranciers, weet wat we verstaan onder duurzame verpakkingen. We hebben ons beleid in nauwe samenwerking opgesteld met verpakkingsexperts Searious Business en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Op basis van dit beleid hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd voor 2025.

Onze doelstellingen voor 2025

20%

minder
verpakkingsmateriaal

95%

recyclebare verpakkingen

100%

gecertificeerd of gerecycled papier en karton

35%

plastic verpakkingen bestaan uit minimaal 35% recycled content

50%

plastic flessen en trays bestaan minimaal uit 50% recycled content

Reduce, Recycle, Resource

We blijven stappen zetten op het gebied van reductie, recycling en hergebruik, richting onze ambitie voor duurzaam verpakken. Bij elke product-verpakkingscombinatie worden de volgende vragen gesteld: ‘Kan het minder? Kan het gerecycled worden? Kan het van gerecycled materiaal?’. Daarvoor¬†gaan we onder meer in gesprek met onze leveranciers van de productgroepen die uit grote volumes bestaan en waar veel plastic wordt gebruikt, denk hierbij aan versgroepen zoals AGF, convenience, maar ook bijvoorbeeld aan koek, chips en zoutjes.

Voorbeeld

We hebben samen met onze leverancier van potkruiden een nieuwe manier van verpakken ontwikkeld waardoor 70% minder plastic per verpakking wordt gebruikt.