Samen duurzamer verpakken

Op elke niveau, Europese commissie, Nederlandse overheid, brancheverenigingen, retailers en producenten wordt beleid gemaakt en doelen gesteld om met name plastic verpakkingen in het milieu terug te dringen en om het waardevol materiaal te hergebruiken. Binnen de Nederlandse samenleving spelen verschillende ontwikkelingen zich af op het gebied van die van invloed zijn op de toekomst van verpakkingsmateriaal. Soms staan deze trends haaks op de maatschappelijke wens, bijvoorbeeld het aanbieden van kleinere porties vanwege vergrijzing en gemak. Dat vraagt om meer verpakkingsmateriaal. Superunie heeft dan ook beleid gemaakt om te zorgen dat voor iedereen, inkoop, marketing, kwaliteit, leden en leveranciers weten wat we verstaan onder duurzame verpakkingen. We hebben ons beleid in nauwe samenwerking opgesteld met verpakkingsexperts Searious Business en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Ambitie Superunie

Superunie wil de verpakkingen van haar eigen merk en versproducten verduurzamen met focus op circulariteit én het verlagen van de CO2 voetafdruk. Plastic heeft prioriteit.

Onze doelstellingen voor 2025 zijn

20%

minder
verpakkingsmateriaal

100%

recyclebare verpakkingen

70%

van plastic verpakkingen recyclebaar met gelijkwaardige toepassing

35%

plastic verpakkingen bestaan minimaal uit 35 % recycled content

50%

plastic flessen en trays bestaan minimaal uit 50% recycled content