Samen duurzamer verpakken

Op elke niveau, Europese commissie, Nederlandse overheid, brancheverenigingen, retailers en producenten wordt beleid gemaakt en doelen gesteld om met name plastic verpakkingen in het milieu terug te dringen en om het waardevol materiaal te hergebruiken. Binnen de Nederlandse samenleving spelen verschillende ontwikkelingen zich af op het gebied van verpakkingen die van invloed zijn op de toekomst van verpakkingsmateriaal. Soms staan deze trends haaks op de maatschappelijke wens, bijvoorbeeld het aanbieden van kleinere porties vanwege vergrijzing en gemak. Dat vraagt om meer verpakkingsmateriaal.

Superunie heeft een beleid gemaakt om te zorgen dat voor iedereen, inkoop, marketing, kwaliteit, leden en leveranciers weten wat we verstaan onder duurzame verpakkingen. We hebben ons beleid in nauwe samenwerking opgesteld met verpakkingsexperts Searious Business en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Op basis van dit beleid hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd voor 2025. Op basis van dit beleid hebben we een twee doelstellingen geformuleerd voor 2025. Hoe we dit bereiken? Lees hier meer over onze verpakkingsaanpak en ons Reduce-Recycle-Resource-model.

 

Basisregels

Wij hebben basisregels opgesteld voor het ontwerp en inkoop van een duurzamere verpakking.

 

Onze doelstellingen voor 2025

20%

minder
verpakkingsmateriaal

100%

recyclebare verpakkingen

70%

van plastic verpakkingen recyclebaar met hoogwaardige toepassing

35%

plastic verpakkingen bestaan minimaal uit 35 % recycled content

50%

plastic flessen en trays bestaan minimaal uit 50% recycled content